Chính phủ yêu cầu rà soát vị trí đặt trạm thu phí BOT, giảm phí

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về một số nhiệm vụ và giải pháp về đầu tư, khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng BOT.

Chính phủ xác định hình thức hợp đồng BOT còn một số vấn đề tồn tại về cơ chế, chính sách nên yêu cầu các cơ quan liên quan hoàn thiện quy định về tiêu chí lựa chọn dự án, tiêu chí để đánh giá năng lực tài chính của nhà đầu tư; bổ sung chế tài xử lý với các nhà đầu tư chậm quyết toán dự án hoàn thành, chậm thực hiện trách nhiệm công khai các nghĩa vụ.

Tài xế phản ứng thu phí tại trạm BOT Cai Lậy. Ảnh minh họa: Nguyễn Thành.

Tài xế phản ứng thu phí tại trạm BOT Cai Lậy. Ảnh minh họa: Nguyễn Thành.

Chính phủ yêu cầu các đơn vị rà soát tổng thể vị trí đặt trạm BOT và có chính sách miễn giảm giá tại tất cả trạm. Mức phí phải xây dựng phù hợp, áp dụng công nghệ thu phí không dừng.

Theo chỉ đạo của Chính phủ, việc đấu thầu để chọn nhà cung cấp dịch vụ thu phí tự động cần triển khai ngay để tránh tình trạng độc quyền, bảo đảm tính cạnh tranh, công khai, minh bạch trong hoạt động thu phí. Từ năm 2019, tất cả các tuyến quốc lộ được đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT trên cả nước sẽ được thu phí không dừng.

Hiện cả nước có 88 trạm thu phí BOT trên các tuyến quốc lộ, trong đó Bộ Giao thông quản lý 73 trạm (56 trạm đang thu, 17 trạm chưa thu), còn lại 15 trạm (11 trạm đang thu và 4 trạm chưa thu) do UBND các tỉnh quản lý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *