Công nhân điện lực làm việc dưới trời nắng gần 40 độ

Khi đó, một công việc không thể thiếu của các công nhân điện lực là đi đo dòng điện hàng đêm để phát hiện bất thường.

“Đường dây gồm 4 dây, 3 pha lửa một pha nguội. Về mặt nguyên tắc 3 pha lửa phải cân bằng nhau, chênh lệch không quá 15%. Khi đi đo công suất, nếu công nhân điện lực phát hiện thấy chênh lệch thì phải cân đảo pha, tránh gây thất thoát điện, thậm chí sự cố nếu chênh lệch quá lớn”, anh Đoàn Hồng Phương, Đội phó đội quản lý điện lực Phường Việt Hưng giải thích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *