Hàng nghìn người tiễn đưa GS Phan Huy Lê

Thắp hương viếng giáo sư Phan Huy Lê, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam viết: “Giáo sư không còn nhưng những đóng góp của giáo sư đối với sự nghiệp khoa học, giáo dục cùng những tình cảm, kỷ niệm tốt đẹp về giáo sư còn mãi. Giáo sư hãy thanh thản yên nghỉ cõi vĩnh hằng. Đồng nghiệp và lớp học trò của giáo sư sẽ tiếp bước, hoàn thành tâm nguyện của giáo sư. Hôm nay và mai này, nhiều, rất nhiều người “biết sử ta”, nghiên cứu “sử ta” sẽ nhắc, sẽ nhớ giáo sư”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *