Việt Nam lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận nghề tranh Đông Hồ

Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch vừa có văn bản đồng ý với đề xuất của tỉnh Bắc Ninh về việc xây dựng hồ sơ nghề làm tranh dân gian Đông Hồ trình UNESCO.

Theo đó, Việt Nam sẽ đề nghị UNESCO đưa nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại. Bộ Văn hóa đề nghị tỉnh Bắc Ninh mời Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam phối hợp, tư vấn thực hiện nhiệm vụ xây dựng hồ sơ; khi hoàn thiện phải được Bộ xem xét trước khi trình UBND tỉnh thông qua.

Tháng 3/2017, Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt đề cương chi tiết xây dựng hồ sơ ứng cử quốc gia đề nghị UNESCO đưa nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp.

Thời gian xây dựng hồ sơ kéo dài 3 năm, chia thành hai giai đoạn. Từ 2017 đến tháng 12/2018 là nghiên cứu khảo sát, kiểm kê, lấy phiếu đồng thuận, xây dựng hồ sơ và nộp hồ sơ cho UNESCO đúng hạn.

Sau đó, các đơn vị liên quan sẽ hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu bổ sung của UNESCO (nếu có); tổ chức hội thảo khoa học quốc tế; vận động, tranh thủ sự giúp đỡ của UNESCO và thành viên trong Hội đồng thẩm định, các quốc gia là thành viên Ủy ban liên Chính phủ của UNESCO (từ tháng 4/2019 đến tháng 12/2019). Dự toán kinh phí xây dựng hồ sơ gần 8 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước.

Tranh dân gian Đông Hồ là nghề làm tranh khắc gỗ dân gian, thuộc lĩnh vực nghề thủ công truyền thống, được người dân làng Đông Hồ, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh sáng tạo và phát triển từ mấy trăm năm, có giá trị về lịch sử, văn hóa và nghệ thuật đặc sắc. Đây là một trong 10 di sản được Thủ tướng cho phép lập hồ sơ trình UNESCO. Việt Nam có 12 di sản được UNESCO ghi danh, trong đó có 8 di sản nghệ thuật trình diễn dân gian, 3 di sản tập quán xã hội, một lễ hội truyền thống.

Hiện chưa có di sản nào thuộc loại hình nghề thủ công truyền thống của Việt Nam được UNESCO công nhận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *