10 thao tác vận hành hệ thống xả lũ hồ Hòa Bình

Nhà máy thủy điện Hòa Bình có công suất 1.920 MW, gồm 12 cửa xả và 8 tổ máy, mỗi tổ máy có công suất 240 MW. Để mở một cửa xả cần sự thống nhất của các ban ngành. Sau đó, Giám đốc nhà máy sẽ thừa hành ra lệnh cho kíp trực mở cửa xả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *