Đời thường Trung tướng Nguyễn Quốc Thước

Trong những năm tháng là đại biểu Quốc hội, tướng Nguyễn Quốc Thước nổi tiếng với những phát ngôn thẳng thắn.

Một lần ở phiên họp tổ của nhiệm kỳ Quốc hội khóa VIII, ông Đỗ Mười lúc đó là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng than phiền về tình trạng “trên bảo dưới không nghe”. Tướng Thước đứng lên nói luôn: “Thưa anh Mười, tôi làm tư lệnh quân khu, tôi nói mà sư đoàn trưởng không nghe, tôi đình chỉ chức vụ. Một là tôi nghỉ, hai là đồng chí ấy phải nghỉ. Anh nên cách chức bộ trưởng nào trên bảo dưới không nghe, nếu không cách chức được thì anh nên từ chức”.

Sau đó có người lo lắng cho ông Nguyễn Quốc Thước vì phát biểu thẳng quá. Ông chia sẻ “tôi hiểu anh Đỗ Mười là người sẵn sàng lắng nghe, tranh luận với cấp dưới nên sẽ không quá để ý chuyện đó, điều quan trọng là tìm ra giải pháp vì lợi ích chung của đất nước”.

Sau cuộc họp trên, ông Đỗ Mười gặp tướng Thước vỗ vai cười và nói: “Cậu này được đấy”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *