Tổng bí thư: ‘Phát huy dân chủ phải trở thành công việc thường xuyên’

Sáng 16/7, Hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện kết luận số 120 của Bộ Chính trị (khoá XI) về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã diễn ra ở Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nóithời gian qua, nhất là những năm gần đây, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực; nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ ngày càng được nâng lên.

Theo ông, người dân đã tham gia tích cực hơn vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền. Quyền làm chủ của nhân dân, các hình thức dân chủ đại diện được phát huy; dân chủ trực tiếp được mở rộng; phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được cụ thể hoá trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội…

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: L.H.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: L.H.

Bên cạnh kết quả, Tổng bí thư cũng thẳng thắn chỉ ra hạn chế, yếu kém, đơn cử như lâu nay “nhiều nơi cứ nói thực hiện dân chủ, nhưng thực chất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị ở đó vẫn mượn danh hoặc nhân danh tập thể để hợp thức hóa những quyết định, ý chí chủ quan của cá nhân mình”.

Một số người có chức, có quyền còn quan cách, gia trưởng, thậm chí có những cá nhân và tập thể trù dập, ức hiếp quần chúng.

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt hơn nữa Quy chế dân chủ ở cơ sở, ông nhấn mạnh một số nhiệm vụ thời gian tới, trong đó “phải làm sao để việc thực hiện Quy chế và phát huy dân chủ trở thành công việc thường xuyên, liên tục”.

Đi đôi với phát huy, mở rộng dân chủ, người đứng đầu Đảng đề cập đến giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật; đề cao trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân; kiên quyết phê phán, lên án, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng dân chủ, coi thường kỷ cương phép nước, kích động gây rối, làm mất an ninh, trật tự ở cơ sở, làm hại đến lợi ích của nhân dân.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện cùng các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: L.H.

Tổng bí thư trò chuyện cùng các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: LVGP/Nguyễn Hoàng.

Ông nhấn mạnh, cơ quan hành chính nhà nước cần tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, tăng cường đối thoại, quan tâm giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân…

Cùng với đó, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh thông tin, nâng cao nhận thức của nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền về tầm quan trọng của việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, giúp nhân dân thấy rõ quyền lợi của mình và tự giác thực hiện.

“Ngay cả trường hợp chính sách, pháp luật đúng rồi mà nhân dân chưa hiểu, chưa đồng tình thì cũng phải ra sức tuyên truyền, vận động, giải thích, hoặc biết chờ đợi dân, không gò ép áp đặt một cách thô bạo”, Tổng bí thư nói.

Trước đó, báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 120 cho thấy, việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở đã phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân; bầu không khí dân chủ trong xã hội, trong sinh hoạt cộng đồng dân cư được mở rộng…

Báo cáo cũng nêu lên phương hướng trong thời gian tới, trong đó xác định rõ tiếp tục phát huy dân chủ, nhất là dân chủ trực tiếp ở cơ sở nhằm khai thác các tiềm năng, lợi thế, sức mạnh trong dân.

Cách đây hơn 20 năm, tháng 6/1997, Hội nghị Trung ương 3, khoá VIII đã ra Nghị quyết về phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tiếp tục xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Sau đó, ngày 18/2/1998, Bộ Chính trị khoá VIII ra Chỉ thị 30 về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở để cụ thể hoá Nghị quyết Trung ương nêu trên, coi đây là một khâu quan trọng và cấp bách để phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở – nơi trực tiếp thực hiện mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; nơi thực hiện quyền dân chủ của nhân dân một cách trực tiếp và rộng rãi nhất.

Gần đây nhất, ngày 7/1/2016, Bộ Chính trị khoá XI đã ban hành Kết luận 120 về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *